Feliz en Vista
EN | VN
floor3a
floor5
floor12a
floor12b
floor29

CHÚ THÍCH

  • 1 PHÒNG NGỦ (PN)
  • 2 PHÒNG NGỦ (PN)
  • 3 PHÒNG NGỦ (PN)
  • THANG MÁY/ HÀNH LANG/ KỸ THUẬT

KHUYẾN CÁO
- Mặt bằng này có thể được thay đổi theo phê duyệt của cơ quan chức năng có thẩm quyền.br> - Tỷ lệ không nhất thiết phải là tiêu chuẩn khi xây hoàn thiện.
- Diện tích ở trên là đo đạc ước tính và có thể thay đổi theo văn bản đo đạc chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền.
- Sắp xếp nội thất và vật liệu hoàn thiện cho mục đích tham khảo và Chủ Đầu Tư không cung cấp.