CAPITALAND – THIEN DUC INVESTMENT COMPANY LIMITED

Địa chỉ: số 1 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: felizenvista.com.vn